Πρόβλημα τώρα Λύση Τώρα

24/10/2018 Nina Viliardou zero comment

Η συμβουλή ενός ψυχολόγου θεωρείται συχνά αναγκαία, μόνο όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, μια διαταραχή της προσωπικότητας, των συναισθημάτων ή των σκέψεων. Το θέμα αυτό εξακολουθεί…

read more