Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD)


Ο αυτισμός είναι η πιο σοβαρή αναπηρία της ανάπτυξης. Συνήθως εμφανίζεται εντός των τριών πρώτων ετών της ζωής. Ο αυτισμός περιλαμβάνει προβλήματα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης – σαν να έχει κανείς επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων – καθώς επίσης της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. Μερικοί άνθρωποι με αυτισμό έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα, παράξενες συνήθειες στο φαγητό ή στον ύπνο και μια τάση να βλάπτουν τον εαυτό τους.

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) είναι μια σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τη σκέψη, με τα συναισθήματα, με τη γλώσσα και με την ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Συναντάται περίπου σε 1 από κάθε 88 παιδιά.

Οι αισθητήριες διαφορές, όπως η υπερβολική ευαισθησία στον ήχο, συνδέονται συχνά με τον αυτισμό. Τα άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού συχνά βλέπουν τον κόσμο μας διαφορετικά και είναι υπό- ή υπερευαίσθητοι στο περιβάλλον. Μπορούν επίσης να έχουν δυσκολίες στον συνδυασμό και στην ενσωμάτωση των πληροφοριών από πολλαπλές αισθήσεις, τα οποία είναι απαραίτητα για την αντίληψη και την κατανόηση μας. Σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αυτισμό, τα άτομα με αυτισμό συχνά αντιλαμβάνονται τις επιφάνειες ως πιο σκληρές. Μερικά άτομα είναι άνετα μόνο σε ορισμένα φαρδιά ρούχα – ενώ για μερικά άλλα, απλά και μόνο ένα άγγιγμα μπορεί να είναι δυσάρεστο ή επώδυνο.

Πολλοί ψυχολόγοι έχουν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση στην εργασία με αυτιστικά παιδιά και ενήλικες. Πριν από είκοσι χρόνια, οι ψυχολόγοι μπορούσαν να διανύσουν ολόκληρη την επαγγελματική τους καριέρα, χωρίς να χρειάζονται πληροφορίες για τον αυτισμό. Τώρα οι κλινικοί ψυχολόγοι εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται, για να εργαστούν με παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από αυτισμό.

Η ανάγκη για τη διάγνωση και τη θεραπεία πριν από την ηλικία των έξι ετών είναι σημαντική, αφού κάτι τέτοιο καθιστά τη θεραπεία πολύ πιο αποτελεσματική. Νεώτερες έρευνες τεκμηριώνουν ότι, είναι δυνατόν να αντιστραφούν τα συμπτώματα αυτισμού σε κάποια παιδιά και να μειωθεί η σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Όταν η ASD διαγιγνώσκεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας ή παιδιά στην εφηβεία, τότε πρόκειται για μία κατάσταση που διαρκεί για όλη τους τη ζωή, επειδή σε αυτό το στάδιο, ο εγκέφαλος είναι πιο ανεπτυγμένος και η παρέμβαση γίνεται πιο περίπλοκη. Η θεραπεία μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητες των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού.

Οι γονείς είναι σε θέση να εκπαιδευτούν μερικώς, για να βοηθήσουν στη βελτίωση της συναισθηματικής εμπλοκής του παιδιού, στην προώθηση της επαφής με τα μάτια, στην ανάπτυξη της γλώσσας μέσα από το παιχνίδι, στις πρώτες προσπάθειες ομιλίας και στις μη λεκτικές χειρονομίες.

(Visited 213 times, 213 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *