Η διαταραχή γενικευμένου άγχους (GAD)


Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή (ΓΑΔ) είναι μια κοινή μεν αλλά σοβαρή κατάσταση, η οποία είναι συχνά «υποδιαγνωσμένη» στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα, το 45% των αγχωδών διαταραχών δεν αναγνωρίζονται – αφού το 87% των ασθενών με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή καθορίζουν ως κύρια συμπτώματα τον πόνο ή τα προβλήματα του ύπνου και όχι το φόβο.

Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή (ΓΑΔ) είναι η πιο κοινή αγχώδης διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό επίπεδο πόνου, από μια σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής, καθώς επίσης από την πτώση του λειτουργικού επίπεδου του ανθρώπου. Συχνά χαρακτηριστικά της είναι επίσης οι διανοητικές ή/και σωματικές συν-νοσηρότητες. Τα βασικά συμπτώματα είναι οι υπερβολικές, ως επί το πλείστον ανεξέλεγκτες ανησυχίες και το άγχος – όπου όλα αυτά μπορεί να σχετίζονται με διάφορα τμήματα της καθημερινής ζωής, ενώ συχνά συνοδεύονται από σοβαρά σωματικά συμπτώματα.

Οι ανησυχίες αφορούν μεν πραγματικούς κινδύνους (όπως είναι η πιθανότητα ατυχήματος του/της συζύγου στην οδήγηση), αλλά οι κίνδυνοι αυτοί υπερεκτιμώνται σε μεγάλο βαθμό. Οι συγκεκριμένες ανησυχίες μπορούν να γενικευθούν σε πολλούς τομείς, όπως στην υγεία, στις σχέσεις, καθώς επίσης στην επαγγελματική ή οικονομική κατάσταση του ασθενούς. Χαρακτηριστική είναι μια «αντισταθμιστική» συμπεριφορά, όπως και η αποφυγή. Δηλαδή, για να αποφύγει κανείς τον κίνδυνο, αναβάλει τις μεγάλες ευθύνες, όπως είναι τα ταξίδια. Οι φόβοι οδηγούν στη σωματική έκφραση του άγχους, η οποία αναγκάζει τον ασθενή να αναζητάει συχνή ιατρική φροντίδα.

Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή είναι δύο φορές πιο συχνή στις γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες. Μια «συσσώρευση» βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 45-59 ετών, η οποία ακολουθείται από την ομάδα μεταξύ 30-44 ετών.

Όπως και με άλλες αγχώδεις διαταραχές, οι τραυματικές εμπειρίες της ζωής και οι γενετικές επιρροές θεωρούνται ως πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες. Η εμφάνιση της ΓΑΔ λειτουργεί σωρευτικά σε οικογένειες, ενώ πρόκειται για μία χρόνια ασθένεια, χωρίς θεραπεία. Μόνο ο ένας από τους πέντε ασθενείς αποφασίζει να ξεκινήσει θεραπεία.

Οι «γνωστικές-συμπεριφοριστικές» θεωρίες υποθέτουν πως οι αγχώδεις διαταραχές, καθώς επίσης άλλες ψυχικές διαταραχές, προκαλούνται εν μέρει από μη λογικά και μη ρεαλιστικά γνωσιακά σχήματα (cognitions).

Ο στόχος της θεραπείας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, για να αναγνωρίζονται αυτόνομα οι δυσλειτουργικές (εσφαλμένες, μονομερείς) παραδοχές, να διακόπτονται και να διορθώνονται – έτσι ώστε να προσαρμόζονται στη συμπεριφορά και στη στάση των ασθενών. Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπευτικής μεθόδου CBT (cognitive behavioral therapy), έχει αποδειχθεί σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες.

(Visited 780 times, 780 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

1 thought on “Η διαταραχή γενικευμένου άγχους (GAD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *