Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)


Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) : Εκδηλώνεται με συχνές απροσεξίες, με υπερβολική κινητική δραστηριότητα και με αυξημένη παρορμητικότητα. Το εάν τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι πρόβλημα ή εξακολουθούν να διατηρούνται μέσα στο «φυσιολογικό» πλαίσιο, εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης και την ηλικία του κάθε παιδιού. Η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής και η υπερβολική κινητικότητα είναι δυνατόν να εμφανίζονται και σε ενήλικες.

(Visited 21 times, 21 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *