Νευρική ανορεξία


Νευρική ανορεξία: Η νευρική ανορεξία (anorexia nervosa) είναι μια διατροφική διαταραχή, κατά την οποία ο πάσχων αρνείται να διατηρήσει ένα φυσιολογικό βάρος, ενώ αισθάνεται έντονο φόβο, όσον αφορά την απόκτηση επί πλέον βάρους. Έχει μια διαταραγμένη αντίληψη του σώματος, ενώ πιστεύει ότι εξακολουθεί να είναι πολύ παχύς, ακόμα και αν είναι αδύνατος (λεπτός). Ο όρος «ανορεξία» αναφέρεται σε μια σοβαρή απώλεια της όρεξης και σημαίνει ότι, οι λόγοι για την απώλεια βάρους είναι συναισθηματικοί (ψυχολογικοί).

(Visited 23 times, 23 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *