Η διαταραχή του πανικού


Η διαταραχή του πανικού: Χαρακτηρίζεται από ξαφνικές και ανεξήγητες (ανεξάρτητες από την εκάστοτε κατάσταση) κρίσεις πανικού. Οι κρίσεις συμπεριλαμβάνουν σωματικά συμπτώματα, όπως είναι οι γρήγοροι καρδιακοί παλμοί, η δύσπνοια, η ναυτία, η ζάλη, η εφίδρωση και οι «γνωστικές συνιστώσες» – όπως ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ή ακόμη και ο φόβος του θανάτου. Μπορούν να προστεθούν επίσης τα συναισθήματα της μη εξατομίκευσης και της μη πραγμάτωσης.

(Visited 19 times, 19 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *