Κατάχρηση ουσιών


Κατάχρηση ουσιών: Η κατάχρηση ουσιών διαγιγνώσκεται όταν η κατανάλωση τους επηρεάζει τη ζωή του ατόμου, οδηγώντας το στην παραμέληση των καθηκόντων του ή σε κινδύνους, χωρίς όμως να υπάρχει εξάρτηση του.

Εξάρτηση από ουσίες: Προκύπτει όταν υπάρχει σωματικός ή ψυχολογικός εθισμός από την εν λόγω ουσία. Για παράδειγμα η εξάρτηση από τον καπνό (τσιγάρο), όπου οι περισσότεροι θάνατοι λόγω ναρκωτικών οφείλονται στη νικοτίνη!

(Visited 23 times, 23 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *