Η φοβία


Η φοβία: Κάτω από την έννοια φοβία περιγράφεται μία αλλοιωμένη συμπεριφορά αποφυγής κινδύνων, στην οποία μεσολαβεί άγχος που όμως είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον κίνδυνο. Το άτομο συνειδητοποιεί πως το άγχος αυτό είναι παράλογο. Οι φοβίες είναι επομένως αβάσιμοι φόβοι, οι οποίοι προκαλούνται είτε από συγκεκριμένα αντικείμενα και καταστάσεις, είτε από τις προβλέψεις των συνεπειών τους. Παραδείγματα: φόβος από τα ύψη (ίλιγγος), φόβος της αεροπορικής πτήσης.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

1 thought on “Η φοβία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *