Οι «σωματόμορφες» διαταραχές


Οι «σωματόμορφες» διαταραχές: Εκδηλώνονται με σωματικά συμπτώματα, για τα οποία σήμερα δεν υπάρχει φυσιολογική αιτία, οπότε δεν μπορούν να ελέγχονται αυθαίρετα. Οι γιατροί πιστεύουν ότι έχουν ψυχολογικά αίτια και σχετίζονται με το άγχος.

Για παράδειγμα η υποχονδρία, σύμφωνα με την οποία πιστεύει το άτομο πως έχει μία σοβαρή ασθένεια – μία πεποίθηση όμως που βασίζεται στην εσφαλμένη ερμηνεία των σωματικών συμπτωμάτων.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Nina Viliardou | nessaja1982@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *