Η φοβία

04/01/2016 Nina Viliardou one comment

Η φοβία: Κάτω από την έννοια φοβία περιγράφεται μία αλλοιωμένη συμπεριφορά αποφυγής κινδύνων, στην οποία μεσολαβεί άγχος που όμως είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον κίνδυνο. Το άτομο συνειδητοποιεί πως…

read more